UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 235 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie – Pani Justyny Anity Rypińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec16
7 Lipiec6
8 Sierpień5
9 Wrzesień11
10 Październik22
11 Listopad11
12 Grudzień2