UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 232 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie – Pani Beaty Cieślikowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec16
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień5
9 Wrzesień11
10 Październik14
11 Listopad12
12 Grudzień2