UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg o wartości poniżej 30.000 na realizację usługi polegającej na odłowieniu do 100 dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta Olsztyna."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty6
3 Marzec11
4 Kwiecień4
5 Maj8
6 Czerwiec14
7 Lipiec2
8 Sierpień4
9 Wrzesień14
10 Październik17
11 Listopad8
12 Grudzień5