UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 226 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie – Pani Ewy Rosteckiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty13
3 Marzec13
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec17
7 Lipiec6
8 Sierpień4
9 Wrzesień15
10 Październik13
11 Listopad17
12 Grudzień0