UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 225 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie – Pani Magdaleny Czapli-Rubczewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień15
5 Maj19
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień9
9 Wrzesień14
10 Październik14
11 Listopad13
12 Grudzień0