UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 222 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie – Pani Małgorzaty Czajkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty9
3 Marzec10
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec17
7 Lipiec6
8 Sierpień8
9 Wrzesień12
10 Październik16
11 Listopad16
12 Grudzień1