UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 219 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie – Pana Pawła Jurasa ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty8
3 Marzec14
4 Kwiecień10
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec7
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik18
11 Listopad12
12 Grudzień0