UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 217 z dnia 15 lipca 2020 r. sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie – Pana Macieja Artura Gołębiowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj8
6 Czerwiec15
7 Lipiec7
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik19
11 Listopad8
12 Grudzień3