UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 216 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie – Pani Katarzyny Romanowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień10
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec7
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik13
11 Listopad12
12 Grudzień0