UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 215 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie – Pani Anny Chojnowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec11
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec17
7 Lipiec7
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik12
11 Listopad5
12 Grudzień0