UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 209 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie – Pani Moniki Chylińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty15
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec17
7 Lipiec6
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik19
11 Listopad11
12 Grudzień0