UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 206 z dnia 15 lipca 2020 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie – Pani Anny Winiarskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec13
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik16
11 Listopad16
12 Grudzień0