UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 204 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie – Pani Anny Marty Klimek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec19
7 Lipiec6
8 Sierpień5
9 Wrzesień11
10 Październik14
11 Listopad6
12 Grudzień0