UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 203 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie – Pani Grażyny Kwiatkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec10
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik16
11 Listopad12
12 Grudzień0