UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 200 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie – Pana Konrada Bartosza Żeromskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień14
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień11
10 Październik19
11 Listopad13
12 Grudzień0