UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 197 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie – Pani Ewy Agnieszki Sękowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj8
6 Czerwiec16
7 Lipiec6
8 Sierpień2
9 Wrzesień13
10 Październik13
11 Listopad16
12 Grudzień3