UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 196 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie – Pani Marty Kowalewskiej-Woźnej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień10
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik14
11 Listopad17
12 Grudzień1