UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek przy ul. Gołdapskiej."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty18
3 Marzec13
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0