UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Limanowskiego, z przeznaczeniem oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w trybie bezprzetargowym. "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty15
3 Marzec15
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień13
10 Październik28
11 Listopad10
12 Grudzień0