UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 193 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego projekty wniosków do VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego"
Rok:
1 Styczeń42
2 Luty95
3 Marzec85
4 Kwiecień94
5 Maj52
6 Czerwiec77
7 Lipiec30
8 Sierpień29
9 Wrzesień33
10 Październik40
11 Listopad29
12 Grudzień0