UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 192 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego VIII edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty18
3 Marzec21
4 Kwiecień21
5 Maj10
6 Czerwiec22
7 Lipiec13
8 Sierpień10
9 Wrzesień18
10 Październik24
11 Listopad16
12 Grudzień7