UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.195.2020 Wniosek - oferty nabycia udziałów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym sp. z o.o."
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty24
3 Marzec24
4 Kwiecień16
5 Maj17
6 Czerwiec25
7 Lipiec13
8 Sierpień8
9 Wrzesień20
10 Październik24
11 Listopad18
12 Grudzień5