UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.194.2020 Wniosek - kopia decyzji dotyczących nabycia mienia po spółdzielni "Podlesie""
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty28
3 Marzec29
4 Kwiecień23
5 Maj23
6 Czerwiec36
7 Lipiec18
8 Sierpień11
9 Wrzesień30
10 Październik35
11 Listopad18
12 Grudzień3