UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.193.2020 Wniosek - skan decyzji o warunkach zabudowy ul. Dolna"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty29
3 Marzec31
4 Kwiecień28
5 Maj21
6 Czerwiec29
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0