UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.190.2020 Wniosek - gospodarka obiegu zamkniętego"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty37
3 Marzec25
4 Kwiecień23
5 Maj19
6 Czerwiec38
7 Lipiec16
8 Sierpień14
9 Wrzesień30
10 Październik24
11 Listopad20
12 Grudzień0