UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.189.2020 Wniosek - audyt stron internetowych"
Rok:
1 Styczeń25
2 Luty30
3 Marzec27
4 Kwiecień18
5 Maj21
6 Czerwiec33
7 Lipiec15
8 Sierpień11
9 Wrzesień29
10 Październik37
11 Listopad17
12 Grudzień2