UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 191 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 132 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia niektórych wydatków na 2020 rok określonych w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0