UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 188 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty11
3 Marzec17
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec17
7 Lipiec9
8 Sierpień4
9 Wrzesień10
10 Październik22
11 Listopad11
12 Grudzień0