UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ocena jakości wody Olsztyn I-VII.2020r."
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty24
3 Marzec27
4 Kwiecień29
5 Maj9
6 Czerwiec29
7 Lipiec20
8 Sierpień12
9 Wrzesień20
10 Październik23
11 Listopad16
12 Grudzień5