UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.185.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty30
3 Marzec28
4 Kwiecień23
5 Maj21
6 Czerwiec32
7 Lipiec20
8 Sierpień13
9 Wrzesień26
10 Październik38
11 Listopad13
12 Grudzień1