UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.184.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty28
3 Marzec28
4 Kwiecień22
5 Maj19
6 Czerwiec28
7 Lipiec20
8 Sierpień13
9 Wrzesień30
10 Październik29
11 Listopad22
12 Grudzień0