UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.183.2020 Wniosek - dokumentacja projektowa ul. Królewny Śnieżki"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty25
3 Marzec25
4 Kwiecień23
5 Maj18
6 Czerwiec33
7 Lipiec19
8 Sierpień8
9 Wrzesień26
10 Październik35
11 Listopad14
12 Grudzień0