UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 186 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec7
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik14
11 Listopad10
12 Grudzień1