UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.178.2020 Wniosek - postępowanie na dostawę taboru tramwajowego"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty32
3 Marzec28
4 Kwiecień23
5 Maj23
6 Czerwiec42
7 Lipiec18
8 Sierpień7
9 Wrzesień32
10 Październik30
11 Listopad16
12 Grudzień14