UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ocena jakości wody kąpieliska Ukiel 2020"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty21
3 Marzec27
4 Kwiecień17
5 Maj12
6 Czerwiec25
7 Lipiec15
8 Sierpień12
9 Wrzesień18
10 Październik27
11 Listopad15
12 Grudzień6