UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.171.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie 1.02.2020 - 30.06.2020"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty29
3 Marzec22
4 Kwiecień22
5 Maj24
6 Czerwiec25
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień22
10 Październik25
11 Listopad18
12 Grudzień0