UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.169.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników MOPS"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty26
3 Marzec24
4 Kwiecień23
5 Maj22
6 Czerwiec35
7 Lipiec18
8 Sierpień14
9 Wrzesień27
10 Październik32
11 Listopad17
12 Grudzień0