UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Bazy danych podmiotów realizujących zadania Krajowego Progrmu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty23
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec22
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień15
10 Październik25
11 Listopad16
12 Grudzień0