UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 177 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty11
3 Marzec11
4 Kwiecień11
5 Maj14
6 Czerwiec12
7 Lipiec13
8 Sierpień8
9 Wrzesień10
10 Październik14
11 Listopad15
12 Grudzień4