UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 176 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień11
10 Październik16
11 Listopad10
12 Grudzień0