UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.162.2020 Wniosek - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego"
Rok:
1 Styczeń32
2 Luty12
3 Marzec27
4 Kwiecień15
5 Maj23
6 Czerwiec24
7 Lipiec20
8 Sierpień38
9 Wrzesień24
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0