UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 172 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu i akcesoriów turystycznych do Regionalnego magazynu Kryzysowego przy ul. Augustowskiej 44"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec12
7 Lipiec7
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik18
11 Listopad9
12 Grudzień3