UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.161.2020 Wniosek - nadzór nad realizacją zadania - "Modernizacja kanalizacji deszczowej""
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty31
3 Marzec27
4 Kwiecień19
5 Maj20
6 Czerwiec24
7 Lipiec19
8 Sierpień14
9 Wrzesień23
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0