UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Św. Arnolda 5."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty13
3 Marzec17
4 Kwiecień15
5 Maj18
6 Czerwiec18
7 Lipiec7
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0