UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.157.2020 Wniosek - wynagrodzenia dyrektorów i kierowników w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty32
3 Marzec23
4 Kwiecień24
5 Maj21
6 Czerwiec33
7 Lipiec15
8 Sierpień11
9 Wrzesień29
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0