UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 163 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty12
3 Marzec11
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień11
10 Październik21
11 Listopad8
12 Grudzień0