UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 161 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania postępowania w sprawie zbycia przez Gminę Olsztyn udziałów w spółce Olsztyński Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec11
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień11
10 Październik21
11 Listopad7
12 Grudzień1