UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 159 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień13
5 Maj13
6 Czerwiec15
7 Lipiec13
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik20
11 Listopad10
12 Grudzień0