UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.156.2020 Wniosek - podatki lokalne"
Rok:
1 Styczeń25
2 Luty30
3 Marzec30
4 Kwiecień21
5 Maj24
6 Czerwiec30
7 Lipiec14
8 Sierpień10
9 Wrzesień34
10 Październik34
11 Listopad17
12 Grudzień5