UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.153.2020 Wniosek - wyniki głosowania w budżecie obywatelskim"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty28
3 Marzec25
4 Kwiecień18
5 Maj19
6 Czerwiec34
7 Lipiec16
8 Sierpień13
9 Wrzesień30
10 Październik40
11 Listopad10
12 Grudzień0